Cenník mojich služieb :

 

  • Tréningová hodina pod osobným dohľadom trénera - 10 ,- €

  • Vypracovanie tréningového plánu - 15 ,- €

  • Vypracovanie jedálnička - 15 ,- €

Cenník je možné upraviť individuálne po vzájomnej dohode s klientom